Contacteer ons
Contacteer ons

Onze activiteiten & doelstellingen

4 x MEET THE BUYER LUNCH @ The Merode, Bxl

Hoe overheidsopdrachten werken, wordt in de regelgeving bepaald.  Toch is het van belang om ook te weten hoe een administratie werkt: hoe gaat zij met de regelgeving om, hoe koopt ze aan, wat vindt ze belangrijk, … en wat koopt ze aan?

Zoals in elke commerciële relatie is het belangrijk om een relatie op te bouwen met de aankopers waarmee u werkt!

De Stichting Overheidsopdrachten nodigt u daarom uit op vier Meet The Buyer Lunches: op een informele manier leert u de aankooporganisatie kennen én ontmoet u sleutelfiguren uit de wereld van de overheidsopdrachten.

Deze lunches worden georganiseerd voor personen die actief bezig zijn met commerciële relaties met administraties: voor zowel sales als backoffice, sales manager, CEO, … is dit hét moment om aankooporganisaties te leren kennen.

→ Meer informatie en inschrijven per sessie hieronder

Gezondheidszorg  |  2 december 2022
   “Update regelgeving Overheidsopdrachten in Ziekenhuizen | Update sur la législation relative aux Marchés Publics dans les hôpitaux”
   “Hoe koopt Emmaus aan?”
   “Comment la Clinique fait-elle ses achats ?”
.
Federale politie & Defensie | 16 februari 2023
> Lt-Kolonel Dirk DeclerckBelgian Defense :
   “Hoe koopt Defensie aan?”
> Commissaire divisionnaire Chris GeldhofFederale Politie :
   “Comment la Police fédérale achète-t-elle ?”
> Met extra aandacht voor de Wet Defensie- en Veiligheidsgebied |
   Avec un accent particulier sur la loi sur la défense et la sécurité
Regionale overheden | 30 maart 2023
> Carl Vranken – Head of Procurement – Het Facilitair Bedrijf:
   “Hoe koopt de Vlaamse Overheid aan?”
> Mireille Francotte, Directrice – SPW :
   “Comment le Gouvernement Wallon achète-t-il ?”
Aankoopcentrales | 25 mei 2023
> Emilie Delplanque, Directrice des achats – CHU ST-Pierre :
   “Comment fonctionne une centrale d’achat?”

> Patricia Desmet, Stafmedewerker samenaankoop – Koopkoepel :  “Hoe koopt Koopkoepel aan?.

Prijsherzieningsclausules @ KBR

9 maart 2023

Door verschillende omstandigheden waaronder het economisch herstel na de covid-19 crisis en de oorlog in Oekraïne, inclusief de sancties die genomen werden tegen Rusland en de onzekerheden waartoe dit conflict aanleiding geeft, kennen heel wat afgewerkte
producten en grondstoffen aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en -schommelingen. Bovendien valt niet uit te sluiten dat toeleveringsproblemen kunnen optreden voor bepaalde producten. Deze problematiek doet zich niet alleen voor bij vele opdrachten van werken en manuele diensten, maar kan zich ook laten voelen bij bepaalde opdrachten van leveringen en diensten. 

Hoe stel je als aankoper herzieningsclausules op en hoe bekom je als opdrachtnemer een herziening?

→ Meer informatie

10 jaar nieuwe wetgeving : een stand van zaken

8 juni 2023
Sinds de nieuw wet overheidsopdrachten van 2016 in 2017 van kracht is geworden zijn er veel instellingen bijgekomen die de wetgeving overheidsopdrachten moeten toepassen.

We maken na 5 jaar een stand van zaken op. Welke moeilijkheden ondervinden zijn nog? Wat zijn de positieve/negatieve effecten? …

→ Verdere informatie volgt

Marktverkenning

22 september 2023 @ Deloitte

Hoe kan jij als aanbesteder een efficiënte marktverkenning organiseren? En hoe kan je als ondernemer de aankoper hierbij helpen?

→ Verdere informatie volgt

Municipalia

20 – 21 april 2023

De Stichting Overheidsopdrachten neemt deel aan Municipalia: de beurs waar lokale overheden (nieuwe)kwaliteitsproducten en -diensten kunnen kunnen ontdekken. Hier ontmoeten bedrijven aankopers van de gemeenten, provincies, intercommunales, verenigingen, autonome besturen en andere openbare belangenorganisaties en stellen ze hun knowhow voor.

Meer informatie

Afgelopen evenementen

Overheidsopdrachten in de Ziekenhuizen: bijzondere wetgeving

23 juni 2022 @ Webinar

Ziekenhuizen hebben een aantal turbulente jaren achter de rug, o.a. met de discussies over de netwerkvorming, de coronacrisis en de Oekraïneoorlog. De uitdagende taak om sinds 2013 ook formeel de overheidsopdrachtenregels toe te passen werd er door deze bijzondere omstandigheden niet eenvoudiger op.

Hartelijk dank aan onze sprekers Meester Louise GALOT, advocaat (Counsel) bij advocatenkantoor & De Bandt (FR) en Meester Benito BOONE, advocaat bij advocatenkantoor Apollegis (NL) !

Aankoopcentrales en Raamovereenkomsten 

21 april 2022 @ Koninklijke Militaire School

Welke zijn de recente arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State inzake aankoopcentrales en raamovereenkomsten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de raamoverkomsten? Wat met de problematiek van continuïteit van raamovereenkomsten in het licht van de recente arresten van het Hof van Justitie?

Meer informatie

Nieuwe Tendensen binnen overheidsopdrachten 

22 maart 2022 @ Deloitte

We zijn verheugd u aan te kondigen dat Deloitte de doelstellingen van de Stichting Overheidsopdrachten ondersteunt en als partner zal optreden voor het eerst volgende evenement : Nieuwe Tendensen op 22 maart 2022.

Met welke nieuwe ontwikkelingen moeten aanbesteders/ondernemingen rekening houden? Hoe kunnen ze (nog) beter inspelen op hun overheidsopdrachten door middel van deze nieuwe tendensen?  Hoe kunnen ook zij deze nieuwe technieken inzetten? …

Meer informatie

Stichtend congres

12 oktober 2021 @ Hotel Amigo

Op 12 oktober 2021 vierden we met onze leden de oprichting van de Stichting tijdens het Stichtend Congres in Hotel Amigo (Brussel) !

We danken alle leden die van dit congres een boeiend netwerk event maakten en vooral onze sprekers Minister Bernard Clerfayt, Dhr. Constant De Koninck en Dhr. Serge Doumain voor hun interessante uiteenzetting !

Meer informatie

Informatie & doelstellingen

Tender Barometer

Dankzij zelf verzamelde data aangaande overheidsopdrachten kunnen wij trends en vraagstukken signaleren die hierop van invloed zijn, en kunnen wij ons pleitbezorgerswerk ondersteunen.
We bekijken de transparantiegraad, de concurrentie-index, de impact van Covid-19,…

Minister Aanbestedingsrapport

Aan de hand van onze Tender Barometer en in samenwerking met toonaangevende tijdschriften en kranten maken we een rapport op van het aanbestedingsbeleid van verscheidene ministers. Hierin worden verschillende indexcijfers opgenomen en voorgelegd aan de minster die de kans krijgt zijn of haar beleid te verduidelijken.

Master Programma

Eén van de doelstellingen van de stichting bestaat erin te ijveren voor de erkenning van het beroep van aankoper bij de overheid. Hiertoe zal een Masteropleiding Public Buyer in het leven geroepen worden in samenwerking met verschillende Belgische universiteiten.

Certificering opleidingen

Vanuit de optiek om de transparantie en de gelijkheid te waarborgen binnen de markt wil de stichting werk maken van een certificering en normering van opleidingen aangaande overheidsopdrachten. De stichting beoogt uit te groeien tot dé referentie op het vlak van certificering.

Nieuws

Benieuwd naar al het nieuws en nieuwe inzichten over overheidsopdrachten? Bekijk hier onze maandelijkse samenvatting van de belangrijkste nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrieven

Lid worden van onze stichting?