Contacteer ons
Contacteer ons

Overheidsopdrachten

Het economisch belang van overheidsopdrachten

De markt van overheidsopdrachten die door de privésector wordt uitgevoerd, of de zogenaamde aanbestedingsmarkt, is op jaarbasis goed voor ongeveer 80 miljard euro of 16 procent van het bbp. Meer dan 500.000 mensen zijn in die branche actief.

Overheidsopdrachten zijn op Europees vlak goed voor meer dan 16% van het Europese bruto binnenlands product (bbp). Via deze overheidscontracten worden dus aanzienlijke financiële middelen overgedragen naar bedrijven, waardoor het een fundamenteel onderdeel van het investeringsecosysteem vormt. Volgens een raming van EUROSTAT zijn de overheidsopdrachten in de EU namelijk goed voor 2.000 miljard euro per jaar!

Wie is onderworpen aan de wetgeving?

De wetgeving overheidsopdrachten is van toepassing op de Staat, de gemeenschappen en gewesten, de lokale besturen en alle instellingen die opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, rechtspersoonlijkheid hebben en ofwel hoofdzakelijk gefinancierd worden door andere aanbesteders, ofwel waarvan hun beheer onderworpen is aan het toezicht van deze, ofwel wanneer meer dan de helft van het bestuursorgaan van die instelling onderworpen aangewezen wordt door andere aanbesteders. Ook overheidsbedrijven – ondernemingen die een activiteit uitoefenen in de sectoren energie, water, vervoer of postdiensten en waarop aanbestedende overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen uitoefenen – vallen onder de wetgeving overheidsopdrachten. Tenslotte dienen ook personen die bijzondere of exclusieve rechten genieten wanneer hij een bovenstaande activiteit (energie, water, vervoer of postdiensten) uitoefenen de regelgeving toe te passen.

Voor de uitgebreide definitie wordt verwezen naar het artikel 2 van de Wet van 17 juni 2016

Nuttige links

Lid worden van onze stichting?