Contacteer ons
Contacteer ons

Over ons

Missie & doelstellingen

Vanuit de jarenlange expertise van de initiatiefnemers in de materie van overheidsopdrachten werd de nood aan een neutraal platform duidelijk. Onder leiding van het Bestuursorgaan wil de Stichting Overheidsopdrachten uitgroeien tot hét onafhankelijk kenniscentrum, dat volledige transparantie en gelijkheid in de markt ondersteunt én ijvert voor perfomanter aanbesteden.

In de wetenschap dat de belangrijkste kennis inzake overheidsopdrachten binnen de sector zelf aanwezig is, werken wij aan opheldering en uitwisseling van de expertise en ervaring van onze leden om de markt te versterken. Vanuit die kennis van de sector kunnen wij trends en vraagstukken signaleren die van invloed zijn op overheidsopdrachten, en kunnen wij ons pleitbezorgerswerk ondersteunen.

De Stichting ontwikkelt initiatieven om aanbesteden beter te maken. Onder andere door het volgende:

Permanent het economisch en maatschappelijk belang van overheidsopdrachten onder de aandacht houden

De Belgische Aanbestedingsbarometer online ter beschikking te stellen. Deze bevat alle cijfergegevens, trends en evoluties over gepubliceerde opdrachten, openingen en gunningen sinds 2016

Tender Wiki ter beschikking te stellen : een online bibliotheek van alle publicaties en bestekken sinds 2016, eenvoudig en anoniem consulteerbaar, gratis downloadbaar

Een kwaliteitscertificaat te creëren voor (aanbieders van) opleidingen en seminaries over aanbesteden

In samenwerking met de academische wereld een Masteropleiding Overheidsaankoper in het leven te roepen

Een breed en relevant ledenbestand na te streven

Relevante initiatieven en voorstellen van haar leden mee te helpen realiseren

Onafhankelijk bestuursorgaan & Commissies

De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuursorgaan, dat als taak heeft ervoor te zorgen dat de stichting haar activa beheert ter bevordering van de missie perfomanter aanbesteden en haar doestellingen.

Ze tracht haar doelstellingen te bereiken door middel van commissiewerking in samenwerken met haar leden. Elke commissie produceert 1 à 2 Whitepapers per jaar met vaststellingen en formuleert aanbevelingen, dewelke ze publiek deelt. De commissies vergaderen onder leiding van een bestuurslid en/of de COO en pikken binnen de schoot van de stichting de meest relevante werkgebieden op:

     • Bachelor / Master opleiding
     • Aankoopcentrales en raamovereenkomsten
     • Certificering
     • Integriteit
     • Modellen en info (TenderWiki + TenderBarometer)
     • Aanbestedingsinformatie
     • Duurzaamheid, circulair aanbesteden
     • Architecten / Werken / Bouw

Bestuursorgaan

Bruno De Mulder

Voorzitter
CEO Tender Experts

Erik Van Eecke

Vicevoorzitter
Managing Partner Tender Expert

Emilie Delplanque

Aankoop directeur – CHU St-Pierre

Tony Mortier

Inspecteur van Financiën

Chris Geldhof

Diensthoofd procurement bij de Federale Politie

France Vlassembrouck

Partner bij Strelia

Silke Hoebeek

Juridisch adviseur ADEB-VBA vzw (Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken)

Dr. Baudouin Heuninckx

Chief Counsel – Defensie

Voorzitter Commissie Overheidsopdrachten

Frank Geets

Administrateur Generaal – het Facilitair Bedrijf

Chris Geldhof

Diensthoofd procurement bij de Federale Politie

Staff

Het bestuur heeft de operationele leiding toevertrouwd aan Anaïs Werbrouck – Chief Operations Officer.

De organisatie en de activiteiten van het bestuursorgaan en het personeel worden geregeld door de volgende documenten:

Statuten

beschrijven het doel waarvoor de stichting is opgericht, hoe zij wordt bestuurd en de verantwoordelijkheden van het Bestuursorgaan.

Deontologische code

beschrijft het ethische besluitvormingsproces dat de leden van het Bestuursorgaan en het personeel moeten volgen met betrekking tot respect voor alle personen, transparantie, verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht.

Behoorlijk bestuur

omvat de processen van besluitvoorbereiding, besluitvorming, besluitvoering en de controle erop en verantwoording over een en ander

Lid worden van onze stichting?